Organizers

Local organizers

  • Maciej Czarnecki
  • Szymon Walczak
  • Małgorzata Ciska-Niedziałomska
  • Marzena Jaworska-Banert
  • Ilona Michalik
  • Kamil Niedziałomski
  • Marek Badura